Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER


Aktiebeskatning


Aktiebeskatningen i Danmark er meget kompliceret efter gentagne ændringer og overgangsordninger. Ser man bort fra de mange særordninger fra fortiden er det som udgangspunkt således at man som privatperson beskattes ens af alle aktieindtægter (dvs. både udbytte og kursgevinst). Udbytteskat trækkes i DK a conto ved udbetaling.

Beskatningen fungerer således som udgangspunkt:

Gevinst ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst. Det gælder både for børsnoterede og unoterede aktier. Aktieudbytte beskattes ligeledes som aktieindkomst.
For 2010 og 2011 beskattes aktieindkomst indtil 48.300 kr. med 28 %, medens overskydende beløb beskattes med 42 %. Bundgrænsen på 48.300 kr. gælder for enlige. Ægtefæller har hvert sit bundfradrag, og der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem ægtefællerne.
 

Det er dog mere kompliceret end som så, idet visse investeringsforeninger og investeringsfonde såsom XACT Bull/Bear beskattes som kapitalindkomst.

Der er tale om forholdsvis komplicerede regler og det må anbefales, at den enkelte investor søger rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, inden der tages stilling til køb og salg af aktier.

 

Se mere her: http://www.proinvestor.com/medlem/indsigt/tax/

eller direkte hos SKAT http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1799799